Năng lượng tái tạo

Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, dự toán các công trình năng lượng tái tạo như: điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối,…

PECC5 | Năng lượng tái tạo

Trạm biến áp và đường dây

Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công và dự toán các công trình đường dây truyền tải điện và trạm biến áp đến 500 kV.

PECC5 | Trạm biến áp - Đường dây

Quản lý - Giám sát thi công

Tư vấn quản lý dự án các công trình nguồn điện và lưới điện. Tư vấn giám sát thi công xây dựng các công trình nguồn điện và lưới điện.

PECC5 | Quản lý dự án | Giám sát thi công xây dựng

Công trình điện công nghiệp

Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công và dự toán các công trình điện công nghiệp.

PECC5 | Tư vấn công trình điện công nghiệp

Nguồn điện - lưới điện

Lập quy hoạch phát triển, xây dựng các công trình nguồn điện và lưới điện.

PECC5 | Trạm biến áp - Đường dây

Khảo sát địa hình - Địa chất

Khảo sát địa hình, địa chất, quan trắc, thu thập dữ liệu khí tượng – thủy văn, môi trường.

Lĩnh vực khác

Tư vấn hỗ trợ theo yêu cầu khách hàng đối với các lĩnh vực khác liên quan đến dự án Năng lượng tái tạo, nguồn và lưới điện.

PECC5 | Năng lượng tái tạo